Warunki Rekrutacji

Studium Academia Cosmetica adresowane jest do kosmetyczek i kosmetologów z minimum 5- letnim stażem pracy.  O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejności zgłoszeń, kandydaci  przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  • Formularza aplikacyjnego (na druku szkoły)
  • Odpisu lub poświadczonej przez Uczelnię za zgodność z oryginałem kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Aktualnej fotografii o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm, spełniającej wymagania obowiązujące przy wydawaniu dowodów osobistych
  • Oświadczenie (na druku szkoły)
  • Książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzoną przez lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenie o szczepieniu przeciwko żółtaczce typu B.

ACADEMIA COSMETICA

ul. Garbary 64 |  61-758 Poznań
zapisy@academia-cosmetica.edu.pl
692 396 891