Dr n. med. ALEKSANDRA SZEWCZYK

Dr n. med. Aleksandra Szewczyk absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2006-2007 pracowała na Oddziale Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, a od 2007 roku jest związana z Katedrą i Kliniką Dermatologii w Poznaniu, gdzie pełni funkcję starszego asystenta.Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii uzyskała w 2012 roku. Rozprawę doktorską pt. ”Rola wybranych cytokin pro i antyangiogennych oraz białek o aktywności naczyniowej w patogenezie twardziny ograniczonej (morphea)” obroniła z wyróżnieniem. Jest autorką i współautorką kilkunastu prac naukowych z zakresu dermatologii i wenerologii. Systematycznie poszerza swoją wiedzę z zakresu dermatologii leczniczej i estetycznej poprzez uczestnictwo w kursach oraz konferencjach naukowych. W kręgu szczególnych zainteresowań Dr Aleksandy Szewczyk znajdują się: choroby tkanki łącznej, trądzik pospolity i trądzik różowaty, choroby włosów i paznokci, łuszczyca oraz dermatologia dziecięca.

 

ACADEMIA COSMETICA

ul. Garbary 64 |  61-758 Poznań
zapisy@academia-cosmetica.edu.pl
692 396 891